Mur og heller – Drammen

Mur og heller – Drammen

Mur og heller – Drammen

Mur og heller – Drammen

Heller – Tråkkheller her i 40 x 60 cm, Oppdal Mørk

Heller – Tråkkheller her i 40 x 60 cm, Oppdal Mørk

Heller – Store bruddheller 60-80 mm, Oppdal Mørk  (4)

Heller – Store bruddheller 60-80 mm, Oppdal Mørk (4)

Heller – Store bruddheller 30-50mm, Oppdal Mørk (3)

Heller – Store bruddheller 30-50mm, Oppdal Mørk (3)

Heller – Store bruddheller 30-50mm, Oppdal Mørk (1)

Heller – Store bruddheller 30-50mm, Oppdal Mørk (1)

Heller – Store  bruddheller 30-50 mm, Trollheimen  (2)

Heller – Store bruddheller 30-50 mm, Trollheimen (2)