Skip to main content
 

Tjenester/Produkter

Vi tilbyr produkter i naturstein som dekker de fleste behov. Røyken Granitt leverer skifer og granitt til følgende bruksområder:

 • Steinpanel og forblendingsstein
 • Peis, ovn og pipeheller
 • Takskifer
 • Gulvskifer og gulvflis
 • Skifermur, grunnmur og tørrmur
 • Granitt, Granittmur, Granittkantstein
 • Heller / tråkkheller
 • Skiferflis
 • Bruddskifer
 • Skifertrapp / steintrapp
 • Bruddheller
 • Murskifer

Vi har lang erfaring og stor kunnskap om bruk av naturstein, slik at våre kunder får riktig produkter til riktig formål.

Kontakt oss